Børnestavning

Om Børnestavning


Kort fortalt ….. med henvisning til bogen : ”Nej farfar! For vi børnestaver...”

af Anne Marie Bjerre(lærer v. Timring Skole) og Jesper Friis(skoleinspektør v. Timring Skole)


Formålet med børnestavning:


- At give børn stor lyst, frimodighed og glæde ved at formulere sig skriftligt.

- At børnene hurtigt bliver dygtige ”forfattere” og ”sekretærer”

- At skabe en atmosfære af lærelyst og rummelighed i klassen.

- At give alle elever udfordringer på deres niveau.


Børns udvikling:


- Den bedste udvikling kommer, når barnet i eget tempo og med positiv støtte, får lov til at forsøge sig frem. Barnet vil, når vi tænker på motorisk udvikling, gå igennem mange stadier, fra rulle til krybe, kravle, gå, løbe, hoppe……o.s.v. Taleudviklingen vil gå fra ”mam-mam” til mad, fra babysprog til barnesprog o.s.v.


- Sprogforskningen viser at staveudviklingen går igennem faser på samme måde, når de først kommer i gang med at skrive.


Børnene lærer i processen. Den der arbejder er den der lærer. Børnene starter med de lyde de kan høre, efterhånden bygges der på. Eks. ordet ”skulle”. Først få lyde: sl eller su… derefter kommer det måske til at være skl….skul….skule…..skulle.

Når vi som voksne går ind og retter, mister barnet overblikket: De tænker: ”Det er bare alt for svært, jeg holder straks op med at skrive”


- Det er gennem sejre og succes et menneske udvikler sig, i børnestavning er der mange succeser, næsten ingen nederlag!


Hvad kan vi som voksne forvente:


- At børn vil udvikle sig i forskelligt tempo

- At det vigtigste er at være i en udvikling

- At det i begyndelsen vil være svært at læse det, børnene skriver- også for børnene selv, men det ændrer sig.

- At de fleste børn vil bevare stor lyst til at skrive, andre skal opmuntres meget.

- At de pludselig vil bruge stumme dèr, dobbelt konsonanter e.lign. overalt i skrivningen afhængig af deres staveudvikling, men at det kun er en overgang.


Hvordan læser vi børnestavning:.


- Voksne kan sige at de ikke har lært børnestavning som små, og derfor ikke kan læse alt.

- Lad børnene selv fortælle (læse), hvad de har skrevet. I starten kan børnene selv have svært ved at læse, det de har skrevet, men det bliver hurtigt bedre.

- I starten kan man spørge: ”Ved du, hvad du har skrevet?”

- Voksne kan mumlelæse, dvs. læse det højt de kan og mumle resten.

- Voksne kan læse indenad og bagefter kommentere de dele, de er sikre på.


Hvordan støtter vi barnet bedst:


- Trøst med at øvelse gør mester.

- Giv opmuntring og ros når barnet skriver.

- Ikke påtale stavefejl!

- Opmunter barnet til at børnestave - ”Skriv de lyde du kan høre, det er fint”!

- Forklare bedsteforældre og evt. store søskende om børnestavning