Portfolio

Portfolio


Der arbejdes med portfolio på alle klassetrin. Arbejdet er forskelligt på de forskellige trin, da abstraktionen, der skal til for at vurdere sig selv udfra æstetiske, personlige og faglige mål, kræver en kognitiv udvikling, der følger alder og til en hvis grad træning. Derfor har vi her valgt at beskrive arbejdet med portfolio udfra mellemtrinnet, der hos os hedder Midgaard.


Arbejdet med Portfolio i Midgård.


Portfolien er et vigtigt omdrejningspunkt i undervisningen, hvor vi arbejder med individuelle mål og Egen Plan og uden gængse lærebogssystemer.

Det er vigtigt, at portfolien bliver en meningsfuld del af hverdagen. Hvis børnene ikke ser meningen med den, bliver den ligegyldig.


Derfor har vi fokus på følgende ting:


Udseende:

Det giver god mening, at der bruges tid og fordybelse på en personlig prægning af portfolien, fx en fin mapperyg.

Portfolie-tjek:

Børnene skal have fat i portfolien flere gange om året, i en planlagt struktur, for at få de gode rutiner bygget op.

Til denne struktur har vi udarbejdet en Portfolio-tjekseddel. Download sedlen her.

Skilleblade:

Der skal være en overskuelig opbygning i portfolien, så man allerede der kommer til at reflektere over det, man sætter i, men også så det er til at finde de enkelte produkter, når der skal drages sammenligninger.

Vi har valgt at lave skilleblade, der passer sammen med Portfolio-tjeksedlen.


Træning i reflektion:

Børnene skal trænes i at reflektere over ting i portfolien. Børnene skal fx inden elevsamtalerne have udvalgt mindst 2 sider fra portfolien, som de er stolte af.

Disse sider fremhæver barnet med begrundelser ved skole/hjem-samtalerne.


Nye mål:

Børnene fastsætter nye mål for arbejdet i basisfagene sammen med en lærer ved elevsamtalerne ud fra bl.a. produkter i portfolien. Det er vigtigt for børnenes udvikling, at de arbejder i retning af et personligt efterstræbelsesværdigt mål. Det er lærerens arbejde at hjælpe det enkelte barn til at få et sådant mål delt op i delmål, der kan overskues.