Vision

Vision


På tandslet Friskole er vi i øjeblikket i gang med at indfase en ny vision. Skolen har indtil nu haft 12 gode år med fremgang, og mange afskolens oprindelige mål er nået. Det er dejligt, men tiden er også kommet til at tage det næste skridt i udviklingen af skolen. Derfor har vi formuleret denne nye vision:Lær at lære


Læringsuniverset Tandslet Friskole

Vi vil være et førende læringsunivers for hele mennesker.

Fællesskab er centrum i vores univers.

Vi er hinandens verden, og har derfor alle et ansvar for udviklingen af læringsuniverset – det gælder både børn, forældre og samtlige medarbejdere.

Det fælles fokus er på at skabe de bedste muligheder for udvikling af den enkelte, fællesskabets og de fysiske rammer.

Nære såvel som fjerne mål stilles løbende for at tydeliggøre og understøtte udviklingen.

Mål og evaluering er milepæle i den enkeltes udvikling.

Lokal, national og international inspiration og vidensdeling er drivkraften for udviklingen af læringsuniverset.Et par eksempler der viser vejen


Vi oplever bl.a. et øget behov for at fakta skal sættes ind i en ramme, der gør dem til at forhold sig til – ind i en fortælling.

Hvem kender eksempelvis ikke historien om Christian d. 2 der går rundt om bordet på Sønderborg Slot, og slider en rende i bordkanten.

Alle ved også at denne historie er en skrøne, men fakta er at Christian d. 2 sad i fangenskab i 18 år på Sønderborg slot – længe nok til at kunne have slebet en rende i bordkanten.

Vi kan alle fornemme den tid han sad der, og gennem fortællingen bliver historien til at forholde sig til.Vi skal stille spørgsmål der udfordrer børnene. De skal undres og forundres, så de selv kommer til at stille nye spørgsmål.


Det er i mødet med hinanden vi udvikles. Brugbar viden opstår når vi forholder os til det vi lærer – når vi lærer videre.

Vi skal inspirere og udfordre børnene til at bruge deres viden.


Der kommer flere eksempler på udfoldelsen af visionen løbende efterhånden som den indfases.