Fag

Fag i Udgård


I Udgård har vi disse fag på skemaet:Basis (matematik og dansk)

Logbog

Engelsk

Tysk

Biologi

Geografi

Fysik/kemi

Historie

Samfundsfag

Kristendom

Idræt

Valgfag

Projekt
Målark :


Vi anvender målark som evaluerings- og målsætningsredskab. Målarkene farves grøn-gul-hvid af eleverne, svarende til deres sikkerhed i stoffet.


Dansk


Matematik


Engelsk


Biologi


Fysik/kemi


Geografi